Ukrajinština Čeština

Společnost Ivana Kondura


O nás

Společnost Ivana Kondura je nestátní neziskové občanské sdružení jejímž cílem je především zmapovat život a dílo ukrajinských běženců, kteří se usadili po roce 1919 v prvorepublikovém Československu a prožili zde svůj život.

Dále, seznámit zájemce s bohatou historií ukrajinských uprchlíků, kteří v ČSR především v období první republiky zanechali nesmazatelný, i když dnes poněkud pozapomenutý otisk v naší novodobé historii.

Jedním ze základních cílů je oslovit a sdružit potomky ukrajinských běženců, žijících v českých zemích a na Slovensku. Oslovit je a nabídnout jim, pomoc při poznávání historie vlastního rodu.

V součastné době se společnost nachází v přípravném období (přípravný výbor ve složení: Jiří Klán, Petr Novák, Lenka Husárová). Ve fázi příprav je ustavující valná hromada.
Jsou zajišťovány organizační a legislativní náležitosti. Jsou vytvářeny Internetové stránky společnosti. Postupně jsou oslovovány jednak další společnosti a organizace mající vazbu na Ukrajinu, a organizace a společnosti zabývající se historií míst, kde se nacházely ukrajinské utečenecké tábory.

Na základě vlastních zkušeností a s využitím získaných kontaktů, můžeme pomoci s vyhledáním příbuzných na Ukrajině.

Copyright © 2011 - 2013 (Petr Novák - Společnost Ivana Kondura).
Poslední aktualizace: 14.6.2013